• slider image 142
  • slider image 143
  • slider image 144
  • slider image 145
  • slider image 146
:::
恭賀 郭明勳 - 校園榮譽榜 | 2022-11-03 | 點閱數: 157

111學年度彰化縣縣長盃游泳錦標賽得獎名單  

 

六己施冠丞  榮獲50公尺仰式第六名50.59

六己吳方妍  榮獲50公尺仰式第八名49.96

:::

校園行事曆

好站連結

[ more... ]

溫度分布圖

衛星雲圖

即時空品測站資訊看板