• slider image 142
  • slider image 143
  • slider image 144
  • slider image 145
  • slider image 146
:::
公告 郭明勳 - 學務處 | 2023-04-10 | 點閱數: 79

本校 111 學年度推動學生每週運動 150 分鐘實施計畫

實施時間 

1.星期一至星期五( 08:25~08:35)合計 50 分鐘

2.星期一至星期五( 10:10~10:30 合計 100 分鐘      

:::

校園行事曆

好站連結

[ more... ]

溫度分布圖

衛星雲圖

即時空品測站資訊看板