• slider image 142
  • slider image 143
  • slider image 144
  • slider image 145
  • slider image 146
:::
恭賀 王錦璇 - 校園榮譽榜 | 2023-04-28 | 點閱數: 83

~賀~本校施淑津老師榮獲彰化縣 112 年度特殊優良教師銅質獎,全體師生同賀!

:::

校園行事曆

好站連結

[ more... ]

溫度分布圖

衛星雲圖

即時空品測站資訊看板